FAQ a nápověda

Kolik mě to bude stát?

Za prodej hudby přes nás neplatíte žádné registrační poplatky. Odměnou za naši práci je až následně 30% procent z toho, co reálně prodáte.

Kde všude se bude má hudba prodávat?

V současné době zastupujeme více než 200 největších online obchodů s hudbou po celém světě včetně těch, které fungují v České republice. Vaše hudba se tak může prodávat na Supraphonline, Spotify, YouTube Music, Apple Music, iTunes, Deezer, Amazon, Tidal, Instagram, TikTok, MusicJet nebo Youradio a desítky dalších. Orientační seznam všech obchodů je ke stažení zde.
Jako bonus budou vaše skladby rozpoznatelné pomocí aplikací jako Shazam a SoundHound.

Kdo za tím stojí?

Prodejhudbu.cz je projekt společnosti SUPRAPHON a.s. - jednoho z nejstarších a největších hudebních vydavatelství v České republice. Oba tyto subjekty pro vás budou zárukou profesionálního přístupu.

V čem jste lepší než zahraniční služby?

Na rozdíl od nich po vás nechceme žádné registrační poplatky. Zdarma máte i profesionální podporu v češtině. Celý proces prodeje je navíc kompletně právně ošetřen a před zahájením prodeje budete mít v ruce plnohodnotnou podepsanou smlouvu.

Jaké jsou podmínky smlouvy?

Ve smlouvě neschováváme žádné záludnosti. Je zpracována podle českého autorského práva, aby co nejlépe chránila vás a vaše skladby. Náhled smlouvy si můžete prohlédnout zde.

Musím být zastupovaným autorem OSA?

Hudbu u nás můžou prodávat autoři i interpreti bez ohledu na zastupování OSA nebo Integramem.

Můžu svou hudbu i nadále prodávat na svém eshopu a nebo Bandcampu?

Pokud budete prodávat hudbu přes prodejhudbu.cz, dáte nám právo ji vydávat pouze v digitální formě. Na fyzické vydání desky se toto právo nevztahuje. Autorská práva na vaši hudbu však budou pochopitelně stále patřit v plném rozsahu vám, a to jak ve fyzické, tak i digitální formě. Proto můžete hudbu i nadále prodávat na vašem eshopu tak i třeba na Bandcampu a podobných službách.
Jediné omezení je, že ji nesmíte prodávat v obchodech, ve kterých ji budeme prodávat my. Vaše hudba by tam totiž byla dvakrát, a tak by došlo k zablokování a stažení vašich nahrávek.

Za jak dlouho se mé skladby objeví v prodeji?

Díky velkému počtu a odlišným smluvním podmínkám jednotlivých online obchodů vám nemůžeme zaručit zobrazení vašich nahrávek dříve než do měsíce. Ve většině obchodů by však měly být dostupné ve výrazně kratší době.

Kdy dostanu své peníze?

Peníze z online obchodů za prodej skladeb vám budeme převádět na účet dvakrát ročně. Předpokládané výplatní termíny jsou březen a září. Před samotným zasláním peněz na účet vám ještě pošleme na email vyúčtování s přehledem stažení a počtem přehrátí jednotlivých skladeb. Minimální částka pro vyplacení je v případě českého účtu 100 Kč, v případě zahraničního 1500 Kč z důvodu větší režie.

Umožníte prodat jakoukoliv hudbu?

Je nám jedno, jaký hrajete styl hudby nebo kolik máte fanoušků. Požadujeme však, aby nahrávka měla určitou uměleckou a technickou kvalitu. Cover Smell Like Teen Spirit nahraný na mobil v koupelně tedy prosím neposílejte. Zároveň odmítneme hudbu, která bude propagovat nebo obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost či diskriminaci. V případě, že se jedná o vážnou hudbu, prosíme napište nám nejprve na email podpora@prodejhudbu.cz.

Proč si nemůžu zvolit vlastní cenu, za kolik se bude má hudba prodávat?

Kvůli různým obchodním podmínkám jednotlivých online obchodů se nedá cena alba přesně určit, dá se určit jen jeho cenová hladina. Pro představu uvádíme několik příkladů cen

Supraphonline album (mp3/flac) Supraphonline skladba (mp3/flac) iTunes
album
iTunes skladba
Nižší 69 /84 Kč * 15/20 Kč 4,99 € 0,69 €
Střední 99 /139 Kč * 20/25 Kč 6,99 € 0,99 €
Vysoká 149 /199 Kč * 30/40 Kč 8,99 € 0,99 €
Jednotlivé obchody si ještě za zprostředkování prodeje účtují procentuální provizi. Ta je různá podle obchodu a většinou se pohybuje v rozmezí 10-30% z ceny alba. Pokud tedy prodáte album za 100Kč, obchod si z té částky nechá např. 30Kč a až ten zbytek, 70Kč pošle nám. Výsledná částka, která vám přijde na účet je tedy ponížena o procentuální odměnu pro obchod a poté o odměnu pro prodejhudbu.cz (30%) za zprostředkování prodeje.

* V případě alb, které jsou kratší než 30min, klesá cena alba. U nižší cenové hladiny na 39/49 Kč, u střední 59/ 75 Kč a u vysoké na 79/ 99 Kč.

Budu dostávat peníze i za přehrání videí s mojí hudbou na Youtube?

Jednou z věcí, o které se při prodeji hudby přes nás postaráme, je i sledování využívání vašich skladeb. Díky tomu vám půjdou peníze za každé přehrání videa, které obsahuje vaši hudbu. Ty vám následně vyplatíme spolu s platbou za prodej skladeb. Kolik peněz získáte, závisí na tom, jakou reklamu zobrazí Youtube u vašeho videa. Při větším počtu zobrazení již může jít o zajímavé částky.
Je jedno, kdo vaše video na Youtube nahraje anebo na jakém bude kanálu, peníze vám přijdou tak i tak. Nemusí jít dokonce ani o váš klip, stačí jakékoliv video, které obsahuje vaši hudbu. Youtube si totiž uloží vaši hudbu, na základě údajů z prodejhudbu.cz do své interní databáze, a když kdokoliv nahraje nové video, tak ho zkontroluje, zda neobsahuje náhodou hudbu z jejich databáze. A pokud ano, přiřkne odměnu za zobrazované reklamy vlastníkovi hudby.

Více detailů jak funguje monetizace videí na YouTube nadjete na stránce Příjmy z YouTube

Kolik let platí smlouva?

Smlouva se sepisuje na 5 let. Pokud ale nebudete s našimi službami spokojení, můžete ji po pěti letech vypovědět. Je však nutné počítat s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Musíme totiž jednotlivě kontaktovat všechny online obchody a požádat je o smazání vašich skladeb. Každý z obchodů má pak vlastní lhůty na smazání obsahu, a proto je nutné mít výpovědní lhůtu takto dlouhou.
Smlouvu lze vypovědět ke konci ročního výročí trvání smlouvy (tj. ke dni, který se svým dnem shoduje s dnem uzavření smlouvy, t.j. se dnem, kdy smlouvu podepsal poslední z jejích účastníků).

Proč musím smlouvu posílat poštou?

Při prodeji hudby přes Prodejhudbu.cz musíte dáte SUPRAPHONu a.s. právo, že vás může zastupovat při prodeji vašich autorských hudebních děl v digitální formě. Nejde tedy o žádnou maličkost a české autorské právo v tomto případě vyžaduje písemnou smlovu. Zároveň budete mít vše "černé na bílém" a to za tu trochu námahy stojí.

Můžu přes vás prodávat svou hudbu i v případě, že mám jiné než státní občanství České republiky a zahraniční účet? Například ze Slovenska?

Ano, prodej hudby není tímto nijak omezen. Jen v případě zahraničního účtu vám budou odečteny poplatky za platby do zahraničí a případně příslušná daň.

Co je to katalogové číslo?

Unikátní identifikátor alba složený zpravidla z písmen a čísel. Každý vydavatel si drží svou řadu (například fyzická CD SUPRAPHONu má na začátku SU). Pokud toto číslo nemáte, můžete si ho nechat vygenerovat.

Co je to ISRC kód?

ISRC kód nahrávky (International Standard Recording Code) je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. ISRC kód výrobce je na území ČR přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

Je možné nechat si vygenerovat ISRC kódy od SUPRAPHONu?

Ano, služba Prodejhudbu.cz Vám při odbavení nahrávky nabízí možnost automatického a bezplatného vygenerování ISRC kódu od SUPRAPHONu v rámci vyplnění nahrávacího formuláře v Klientské zóně. A to efektivně, rychle, bez papírování a registrace.

V tomto případě SUPRAPHONu náleží kompenzace nákladů za poskytnutou službu v podobě všech příjmů za práva výrobce zvukového záznamu od INTERGRAMu, které se budou k nahrávce vztahovat.

Nahrál/a jsem k vám svoji hudbu a na email mi přišla smlouva, co teď?

Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje ve smlouvě správně. Pokud ano, smlouvu vytiskněte ve dvou kopiích a obě na poslední straně podepište (nad text "Poskytovatel"). Smlouvy poté vložte do obálky (klidně je přehněte) a odešlete poštou na

SUPRAPHON a.s.
Petr Malínský
Palackého 740/1
112 99 Praha 1

V SUPRAPHONu je podepíší, jednu kopii si nechají a druhou vám pošlou zpět poštou. Smlouvu si pečlivě uschovejte.

Spletl/a jsem se a vyplnil jsem formulář špatně, co teď?

Pokud jste si zpětně uvědomil/a, že jste udělal/a ve formuláří chybu, ozvěte se na podpora@prodejhudbu.cz a tam se s Vámi domluví na opravě.

Dá se cena, adresa a jiné údaje zapsané ve smlouvě změnit?

Ano, dají. Musíte si však požádat o dodatek ke smlouvě. Ten pak vytisknutý a podepsaný odeslat do sídla SUPRAPHON a.s. Více informací na smlouvy@prodejhudbu.cz.

Zastupujeme více než 200 největších online obchodů


vybrane online obchody